Общинският хлебозавод в Бургас се нуждае от 400 хил. лв. или спира работа

Общинският хлебозавод в Бургас се нуждае от 400 хил. лв. или спира работа - E-Burgas.com

Дружеството работи на загуба след прекратяването договорите с училищата

За сериозна финансова криза сигнализира управителят на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД Красимир Колев, който пише до Общински съвет - Бургас с молба да бъдат осигурени средства за извършване на неотложни плащания. Той припомня, че за 2017 година е четвърти управител на дружеството, като всеки един от предходните управители са предприемали частични мерки за оздравяване на дружеството, голяма част от които за съжаление са недостатъчни

Красимир Колев заварил дружество с липса на оборотни средства, задлъжнялост на дружеството към доставчици, в размер на над 1 млн.лв. и дейности, работещи на загуба, най-вече поради прекратяване договорите с училищата. Извършени са били и структурни промени по отношение на персонала, които се оказали неефективни.

"Физически и морално изхабената материална база в производството на хляб и закуски, изисква високи разходи за поддръжка, а липсата на каквито и да е мерки за енергийна ефективност водят до високи разходи за електроенергия. Всичко това, заедно с факта че машините за производството на хляб са от 1968г. и са изключително енергоемки, изискват големи разходи за поддръжка и ремонт и водят до повишаване себестойността на произведената продукция, е пречка за конкурентоспособността на дружеството. Другият проблем, е че поради намален пазарен дял, машините не се натоварват и не работят на пълен капацитет." пише Красимир Колев. 

Вече има изготвена оздравителна програма за реорганизация на производството на хляб и закуски, както и оптимизация на персонала, което изисква финансови средства. С оглед минимизиране на разходите е необходимо да се извършат промени, както по отношение на производството, така и на персонала. При предвидената реорганизация преките разходи  в хлебопроизводството  ще бъдат намалени с 63 хил.лв. месечно. 

Към настоящия момент дружеството е в невъзможност да продължи да функционира като действащо предприятие и за осъществяване на оздравителната програма е необходимо да се осигури сумата от 400 хил.лв. Сумата трябва да бъде отпусната от Общински съвет - Бургас. 

Коментари

Още от последните новини