Финализираха проекта за ремонт на детски градини и училище в Несебър

Финализираха проекта за ремонт на детски градини и училище в Несебър - E-Burgas.com
Проектът за основния ремонт на няколко детски градини и Професионалната гимназия по туризъм в община Несебър приключи с финална пресконференция. На нея, изпълнителят - община Несебър представи постигнатите резултати и свършената работа. Извършените СМР-та бяха на стойност 929 хил.лв., като 15 % бе собствено финансиране.  Изпълнението на проекта осигури възможност на над 900 деца и ученици да се обучават в по-качествена образователна среда. Те имат съвременни условия да се обучават, с добре оборудвани кабинети и учебни стаи, с прилагане на актуални образователни методи и способи, адекватни на действителните нагласи и изисквания на младите хора и обществото. Това допълнително мотивира младите хора от района да се образоват и да не отпадат от обучителния процес. Подобряването на условията за провеждане на спортните занятия допринася за формиране на цялостна култура и правилно физическо развитие на децата. Учителите и помощният персонал получават възможност да работят в комфортни условия. Това повишава тяхната мотивация и постиганите успехи от влаганите усилия. Община Несебър реализира енергоефективни мерки, с които допринесе не само до създаване на по-добри условия за обучение и труд, но и до опазване на околната среда и нейното запазване в бъдеще. Родителите повишиха увереността си, че са създадени оптимални условия за качествено обучение на децата им.  
Коментари

Още от последните новини