Филм на ученици от Поморие спечели престижна награда

Филмът „“Memento vivere! Memento mori!” – дело на ученици  и на технитеучители  Светлана Вълкова , Петя Казаковаи Мария Стаматова  спечели още еднапрестижна награда за своето училище . Мултимедийният продукт бе представен в  програмата на Националния конкурс   „За по-добър климат в училище” , който беорганизиран от Фондация   Мадара под патронажа   на  Министерството на образованието ,  младежтаи науката  в началото на тазикалендарна година  в  София . Целта на  престижното  събитие е да насочи интереса на децата июношите   върху   възможностите  за   подобряване на взаимоотношенията   между   връстниците, за справяне с проблемите навраждебност и насилие в класа и в училището. В  националния  форум    взехаучастие повече от 500 ученици от общо  87 училища .  Деца  от цялата страна  представиха свои идеи  за насищане  на училищния  живот  със значими събития ,   позитивни проекти за  подобряване на взаимоотношенията в класа.  Журито присъди първо, второ и трето място на отличилите се в три жанровираздела ,  а на СОУ „Иван Вазов” , гр.  Поморие – отсъди Специално отличие  за филма    “Memento vivere!   Memento mori! “ / в превод – „Помни живота! Помни смъртта!”/   за превенцияна наркоманията в средното училище.

Коментари

Още от последните новини