EVN поиска сериозен скок в цената на тока

EVN поиска сериозен  скок в цената на тока - E-Burgas.com
  НЕК Дружествата на EVN България внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) заявления за нови цени на електроенергията от 01.10.2014 г. за своите клиенти в Югоизточна България. Те се базират на същите принципи, следвани от компанията при всяко едно от своите ценови заявления досега: разходно-ориентирани цени, избягване на  скрити дефицити в системата, покриване на реалните оперативни, технологични и балансиращи разходи.   Изчисленията на EVN България показват, че необходимото средно увеличение на цената на електроенергията в Югоизточна България е 17,9%.  От това увеличение 7,2% ще отидат директно в Националната електрическа компания (НЕК),  а за дружествата на EVN ще останат реално 10,7%. Това е така, защото внесените от EVN заявления коригират една от грешките на последното ценово решение на ДКЕВР. С него Регулаторът определи изкуствено ниска цена от 30 лв./МВтч. на енергията, която EVN купува от НЕК за покриване на технологичния разход по своята мрежа.   Така крайните цени (без ДДС) за битовите клиенти в Югоизточна България биха били:
  • Дневна тарифа: 0,18205 лв/квтч
  • Нощна тарифа:  0,11244 лв/квтч.
  Опитът от последните 25 години в България показва, че спирането на инвестиции неизбежно води до по-големи разходи в бъдеще. Известно е, че за периода 1989-2005 г. инвестициите в електроразпределителната мрежа в Югоизточна България бяха на санитарния минимум.
Коментари

Още от последните новини