Домакинствата са изтеглили 11,2% повече кредити

Домакинствата са изтеглили 11,2% повече кредити - E-Burgas.com

Кредитите за домакинства и неправителственият сектор в края на 2018 г. са 21.828 млрд. лв. (20.2 на сто от БВП). На годишна база те се увеличават с 11.2 на сто.

В края на декември 2018 г. жилищните кредити са 10.530 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.4 на сто. Потребителските кредити възлизат на 9.118 млрд. лв. и се увеличават със 17.7 на сто спрямо декември 2017 г. На годишна база другите кредити намаляват с 24.3 на сто като достигат 856.6 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.841 млрд. лв. (2.6 на сто от БВП) в края на 2018 година. В сравнение с декември 2017 г. те се увеличават с 23.7 на сто. В края на 2018 г. депозитите на неправителствения сектор в банковата система са 77.659 млрд. лв. (71.9 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 7.3 на сто, съобщава Българската народна банка.Депозитите на нефинансови предприятия в края на миналата година са 23.184 млрд. лв. (21.5 на сто от БВП) и на годишна база се увеличават с 5.2 на сто.Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 16.9 на сто на годишна база и в края на декември достигат 2.945 млрд. лв. (2.7 на сто от БВП).Депозитите на Домакинства и нетърговските организации обслужващи домакинствата /НТООД /са 51.530 млрд. лв. (47.7 на сто от БВП). Те се увеличават на годишна база със 7.7 на сто. В края на декември 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са 57.354 млрд. лв. (53.1 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 8.4 на сто. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват през 2018 година с 5.4 на сто и достигат 32.686 млрд. лв. (30.3 на сто от БВП).

Коментари

Още от последните новини