Бургаската апелативна прокуратура с впечатляващ отчет за 2021

Бургаската апелативна прокуратура с впечатляващ отчет за 2021 - E-Burgas.com

Санкции за 705 325 лева по отношение на юридически лица, чиито представители са извършвали посочените в закона престъпления, са постановени от съдилищата в Апелативен район-Бургас. Съдебните решения са въз основа на подадени през 2021 г. общо 42 мотивирани предложения от прокурорите от района, основани на чл.83 а-е от Закона за административните нарушения и наказания. Данните бяха представени по време на годишното общо отчетно събрание на Апелативна прокуратура-Бургас за 2021 г. В него участие взеха прокурор Красимира Филипова – зам.- главен прокурор, прокурор Николай Любенов - зав. отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, прокурорите от Апелативна прокуратура-Бургас, както и административните ръководители на Окръжните прокуратури и Районните прокуратури в Бургас, Ямбол и Сливен, съставляващи Апелативния район.

Отчетния доклад бе представен от прокурор Любомир Петров -  административен ръководител на Апелативна прокуратура- Бургас. Той посочи, че горепосочените санкции са постановени по отношение на 26 юридически лица. В сравнение с 2020 г. постановените санкции по този показател са се увеличили близо два пъти. 32 от внесените мотивирани предложения по чл.83 а-е от ЗАНН са внесени от прокурорите от Районна прокуратура – Бургас, която е единствената районна прокуратура в страната, която е внесла в съд предложения по този законов ред през 2021 г.

Прокурор Петров съобщи, че през изминалата година прокурорите от района са наблюдавали 24 377 досъдебни производства, което е с 1930 повече в сравнение с 2020 г. Основна причина за отчетения ръст са досъдебните производства с предмет противозаконно преминаване през границата и територията на страната и пребиваване в България на чужди граждани.

По отношение на срочността за решаване на преписки се констатира, че прокурорите са решили 99.91 % в 30-дневния законоустановен срок. Процентът на решените към наблюдаваните преписки е 95.94. Останалите 4.06 % са останали нерешени, поради постъпването им в края на 2021 г., поради което крайният срок за тяхното решаване е бил през 2022 г. Решените преписки са с 1924 повече от новообразуваните, което означава, че са решени много преписки от предходен период.

В законоустановения срок по чл.234 от НПК е приключено разследването по всички 10 979 приключени досъдебни производства. Констатиран е спад при неприключените разследвания с 280 спрямо 2020 г. и с 884 спрямо 2019 г. В срок до 30 дни прокурорите са решили 20 226 досъдебни производства или 99.91 % от всички решени досъдебни производства.

Отчетен е и сериозен ръст при бързите производства. През годината те са 2 397, което е с 549 броя повече от 2020 г. или с 29.71 %.

През отчетния период в съдилищата са внесени 4 169 прокурорски акта, което е с 444 повече от внесените през 2020 г. Относителният дял на върнатите за разследване дела е 2.05 %. През 2020 г. този процент е бил 2.58, а през 2019 г. е бил 2.68.

Осъдените и санкционирани лица, спрямо които е влязъл в сила съдебен акт, са общо 4283, което е с 673 повече от тези през 2020 г. Процентното изражение е 18.64.

Оправданите лица, по отношение на които е влязъл в сила съдебен акт, са 52, което е 1.20 % от всички 4335 лица, спрямо които има окончателен съдебен акт. Процентът по този показател през 2020 г. е бил 1.37.

През 2021 г. прокурорите от Апелативен район -Бургас са внесли общо 292 искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. От тях са уважени 88.48 %, а по отношение на 33 лица е постановена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Отчетен е ръст при досъдебните производства по така наречените корупционни престъпления. Наблюдавани са 287 досъдебни производства, приключени са 137, внесени в съд са 46, осъдените лица са 30. Само едно дело е върнато на прокурор. Няма оправдани лица.

Почти двоен ръст се наблюдава при производства за злоупотреби с европейски средства. Наблюдавани са 96, приключени са 42, в съд са внесени 14, а осъдените лица също са 14. Оправдани лица няма, а също само едно дело е върнато на прокурор.

Наблюдаваните престъпления за наркотични вещества са 1192, приключени са 805, внесени в съд са 575, осъдените лица са 591. Върнатите на прокурор дела са 1.04 %, а оправданите лица са 0.84 %.

Приведени в изпълнение са 2 384 получени съдебни акта за постановени наказания, което е 98.39 %, а по останалите 39 акта се е очаквало кумулиране на наказания. В съд са внесени общо 550 предложения по чл.306 от НПК, основно за групиране на наказания. От тях разгледани са били 465, като 100 % са уважени.

През изминалата година са отчетени много резултати по международното правно сътрудничество. Прокурорите са изготвили 1 056 акта, 19 Европейски заповеди за арест и 122 Европейски заповеди за разследване.

През 2021 г. са внесени 108 искове по гражданско съдебния надзор на прокуратурата. През 2020 г. броят на исковете е бил 100.

По надзора за законност са образувани 1909 преписки, от които 1387 по инициатива на прокурорите. Проверени са общо 9864 административни акта.

Свързани статии
Прокуратурата повдигна обвинения на трима сирийци за фаталната катастрофа Депутати решават съдбата на спецсъда и спецпрокуратурата Магистрат от спецпрокуратурата получи "кърваво писмо" със смъртна заплаха Рашков: ГЕРБ имат информатори в МВР, материалите в прокуратурата за тях потъват Надежда Йорданова: Спецправосъдието се използва като бухалка срещу неудобните Прокуратурата изпратила искания до МВР заради списъка с 19-те лица на премиера Спецпрокуратурата погна група за изнудване със заплахи и насилие Задържаха бургазлия за 72-часа, повдигат му обвинение за отвличане Спецпрокуратурата е наблюдавала над 270 дела за корупция по високите етажи Как се търгува вот в Бургаско – от брашно и макарони до опрощаване на борчове
Тагове
прокуратура отчет
Коментари

Още от последните новини