Бургас ще кандидатства за кредит за изграждането на детската болница "Света Анастасия"

Бургас ще кандидатства за кредит за изграждането на детската болница

Общинските съветници дадоха зелена светлина на намерението на Община Бургас да кандидатства за отпускане на кредит от Европейска инвестиционна банка за изграждане и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“. С тези средства се цели осигуряване на ресурс за реализиране на проекта в първоначалната му фаза.

Общината използва възможностите за външно финансиране по Оперативните програми на Европейския съюз и от националния бюджет, но е необходимо да осигури и собствени средства за реализирането на основния компонент на проекта – Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“.

В докладната от кмета се посочва, че Община Бургас остава стабилна във финансово отношение и поддържа финансовите си показатели в устойчиво състояние, а увереност за възможностите на Общината да поема и обслужва общински дълг дава оценката на Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) за запазване на присъдения кредитен рейтинг.

„Благодаря на всички общински съветници, независимо дали подкрепят или критикуват предложението, защото това означава, че ги е грижа за здравето на децата. С решение на Министерски съвет Националната детска болница е обявена за приоритетен национален обект. Нейното изграждане предстои в следващите няколко години. Но тя няма как да съществува и да функционира стабилно, ако не са създадени възможности за взаимодействие с няколко регионални детски болници. Бургаският проект вече е включен в тази национална здравна инфраструктура, която предстои да се изгради. Нашият проект е първият, който е готов напълно от гледна точка на подробните анализи за нуждите от здравни грижи на децата от Югоизточна България. Структурата, обхватът и дейностите са изцяло синхронизирани с проекта за Национална детска болница. Така в случаите, когато става дума за медицински проблем, който не може да бъде решен в нашата болница - ще бъдат поети от София“, сподели по време на сесията кметът Димитър Николов.

Основна цел на Общината е създаване на модерна, високотехнологична Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести, която да гарантира адекватно комплексно лечение и грижа за деца и младежи от 0 до 18 години по основни специалности, засягащи детското здраве.

„Почти няма съветник, който подробно да не знае какво се случва или предстои да се случи по темата за Детската болница. Няма проект в страната, а и в Европа, за който да не се изисква от бенефициента самоучастие или съфинансиране при положение, че той ще генерира средства след осъществяването си. Проектът за Детска болница ще генерира приходи, защото дейността й ще бъде финансирана от Здравна каса и от Министерството на здравеопазването, а по-късно и чрез Министерството на образованието, в момента в който стане университетска болница. Когато един проект генерира приходи, за него трябва да се покаже собствено финансиране от страна на бенефициента. А в следващите 5-10 г. следейки динамиката на постъпленията на Община Бургас, не вярвам да има наличност от 25 млн. лв., които Общината да може да осигури като собствено участие. За да се развие този проект трябва да покажем на Управляващия орган самоучастие. Общината се е обърнала за такъв кредит към Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ на ЕК, която ще осигури този кредит, който е в долната граница по допустимост. Важното е да се знае, че ние нямаше да се справим в подготовката на този проект - от анализа на нуждите, от проектирането на функционалността на сградата и анализа на потребностите от апаратура, с която да функционира - без помощта на Европейската инвестиционна банка, която беше осигурена през последните две години и половина. До тук Банката финансира и се грижи за реализирането на този проект, а в момента осигурява мониторинг на обществената поръчка за сградата. Когато консорциумът от чуждестранни експерти приключи своята дейност, ще бъде осигурена втора грантова схема за контрол на процеса на строителство, подготовка на специалистите, осигуряване на възможност за посещение и обучение в различни европейски болници, които са част от Европейската мрежа на детските болници, с която вече имаме подписано партньорство.“, допълни още кметът на Бургас Димитър Николов.

Планираните дейности по проекта за изграждане на нова осем етажна сграда с външни пространства за разходка и игра, включително паркинг за специализирани автомобили и хора с увреждания, с обща площ над 24 000 кв. м. В болницата ще се осъществява лечение по основни за детската възраст специалности – педиатрия, детска кардиология, хирургия, ендокринология, нефрология, пулмология и фтизиатрия, клинична хематология и онкохематология, както и по лицево-челюстна хирургия, алергология, очни болести, УНГ, ортопедия и травматология, инфекциозни болести, рехабилитация и т. н. Болницата ще разполага и със 133 легла, от които 10 интензивни, както и с мултипрофилно спешно отделение.

В докладната се казва още, че динамичната икономическа обстановка изисква предприемане на своевременни действия за изпълнение и приключване в максимално кратък срок и допуска предварително изпълнение на решението.

Коментари

Още от последните новини