Бургас с още една стъпка за изграждането на новата лодкостоянка в местност "Ъгъла"

Бургас с още една стъпка за изграждането на новата лодкостоянка в местност

Министерски съвет ще трябва да даде разрешение за строителство върху морското дъно

Община Бургас ще отправи искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно. Причината е планувания строеж на защитена лодкостоянка между Бургас и Сарафово или по-конкретно в местност "Ъгъла".

В началото на годината с решение на Общински съвет - Бургас бе променен УПИ на землището, за да може община Бургас да кандидатства в максимално кратък срок по мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”. Сега отново с решение на местния парламент ще бъде поискано разрешение от Министерски съвет за строителство на обекта, тъй като акваторията на Черно море е държавна собственост.

Община Бургас е определила зона, с работно заглавие „умен крайградски остров“, в която се предвижда изграждане на защитена лодкостоянка, която да предоставя възможност за полифункционално ползване, а именно – с основна функция за сезонно укритие на малки рибарски лодки.

"Предвид динамичното развитие на региона, свързано най-вече с туризма, за реализирането и усвояването на територията, Община Бургас се стреми да прави всичко необходимо за разширяване на инфраструктурата с цел по-добро развитие на бизнеса, обслужването на населението и туристите, както и осигуряване на поминък, характерен за хората, родени и израсли край морето." пише в докладната записка, която ще бъде гласувана на следващото заседание в края на месец юни. 

Коментари

Още от последните новини