Бургас прави ъпгрейт на Бързите автобусни линии с над 6 млн. лв.

Бургас прави ъпгрейт на Бързите автобусни линии с над 6 млн. лв. - E-Burgas.com

Предстои реконструкция и рехабилитация бул. "Стефан Стамболов", бул. "Демокрация" и ул. "Булаир"

Община Бургас обяви обществена поръчка за инженеринг - проектиране, извършване на СМР, авторски надзор, за надграждане на системата от Бързи автобусни линии на територията на града. Това става чрез реконструкция и рехабилитация на трасета от бул. "Стефан Стамболов", бул. "Демокрация" и ул. "Булаир", при оформяне на сегрегирани бус ленти, осигуряване на места за паркиране, достъпност за хора със затруднена мобилност, обезопасени пешеходни връзки, подобрена пропускателна способност на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на обществен градски транспорт.

В обхвата на обществената поръчка са дейностите по компонент 1 на проект "Интегриран модел за управление на градска мобилност - етап 1". Стойността на проекта е 6 001 181.00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 540 дни.

Проектът е по ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. и собствен бюджет на Община Бургас. Проектът дава възможност за осигуряване на бърз транспортен коридор от площад "Царица Йоана" до гарата, през бул."Булаир", бул. "Демокрация" и бул. "Стефан "Стамболов" до кръговото кръстовище с бул."Проф. Яким Якимов".

Оферти се приемат до 23 октомври 2018 г., ще бъдат отворени в 10:30 часа на 24 октомври 2018 г.

Въз основа на изготвените проучвания след преброявания, транспортно моделиране и избор на най-оптимален вариант на идейно решение, е предвидено въвеждане на нова бърза автобусна линия със следния маршрут и обхват на интервенция:

- участък от автостанция "Славейков" до кръговото кръстовище при бул. "Проф. Яким Якимов" /1510 м/– запазване на съществуващото геометрично решение;

- участък от кръгово кръстовище при бул. "Проф. Яким Якимов" и бул."Стефан Стамболов" до кръстовището на бул."Стефан Стамболов" с ул. "Тракия" /620 м/ – реконструкция с обособяване на BUS ленти и в двете платна, мероприятия за подобряване на достъпност на средата;

- участък по бул. "Ст. Стамболов" от кръстовището с ул. "Тракия" до кръговото кръстовище с бул. "Никола Петков" /670 м/ - запазване на съществуващото геометрично решение с обособени BUS ленти. Участъкът е реконструиран по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас";

- участък от кръговото кръстовище на бул."Стефан Стамболов" с бул. "Никола Петков" до кръстовището на бул."Стефан Стамболов" с бул. "Струга"/550 м/ - рехабилитация при запазване на организацията на движение и оптимизиране на светофарните уредби;

- участък по бул. "Ст. Стамболов" от ул. "Струга" до кръстовището с бул. "Демокрация" /220 м/- запазване на съществуващото геометрично решение с обособена BUS лента. Подмяна на хоризонталната маркировка в зоната на кръстовището, с цел да се регулира включването на новата БАЛ по бул."Демокрация"

- участък по бул."Демокрация", от кръстовището с бул. "Стефан Стамболов" до кръстовището с бул."24-ти черноморски пехотен полк" /1800 м/ - реконструкция с обособяване на BUS ленти, оптимизация на съществуващи и изграждане на нови светофарни уредби, изграждане на крайулични паркинги, достъпна среда за хора със затруднена мобилност.

- рехабилитация при запазване на съществуващото геометрично решение, изграждане на нова светофарна уредба за пешеходци и мероприятия за подобряване на достъпност на средата.

- участък по бул. "Булаир" от ул. "Цар Симеон" до ул."Константин Фотинов"/400 м/ – рехабилитация при запазване на съществуващото геометрично решение, промяна на организацията на автомобилното движение, мероприятия за подобряване на достъпност на средата.

В участъка от площад "Царица Йоана" до ул. "Цар Петър" се запазва геометричното решение, изпълнено по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" с обособяване на вътрешната лента на кръстовището при ул. "Александровска" за движение направо и за ляв завой за движение на автобусите към Автогара Юг.

infrastructure.bg

Коментари

Още от последните новини