Бургас: Много млади хора и малко възрастни

burgas1 bogoridi Сливен и Бургас са градовете в България с най-голям дял на децата, показват данните на НСИ. В същото време раждаемостта в областта е най-висока, а делът на най-възрастните най-нисък. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен -18.0%, и Бургас -15.2% от населението на областта. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово -11.3%, следвана от област Смолян -11.5%, и областите Перник и Кюстендил -съответно 11.8 и 11.9%. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.4‰, София (столица)- 10.5‰, и Бургас – 10.2‰. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) -16.5%, Благоевград -17.5%, Варна и Бургас -съответно 17.6 и 17.7%. В същото време всички области в страната имат отрицателен естествен прираст през 2014 г.

Коментари

Още от последните новини