БСУ отчете резултатите от проекта MISSILE по програма Еразъм+

БСУ отчете резултатите от проекта MISSILE по програма Еразъм+ - E-Burgas.com

Бургаски свободен университет проведе заключителната среща по  проект „Immersive learning in information security (MISSILE)“, договор 2019-1-BG01-KA204-062331 по програма Еразъм+, ключови дейности 2, направление „Обучение за възрастни“.

Водеща организация е Бургаският свободен университет с партньори от Австрия, Турция, Кипър и Румъния. Проектът MISSILE е с продължителност 21 месеца и е фокусиран върху информационната сигурност, заплахи и съответни мерки за противодействие. Неговата цел е да се повиши осведомеността и знанията на държавните и общинските служители по отношение на информационната сигурност.

На събитието бяха представени основните резултати от проекта: платформа и учебни ресурси за електронно обучение, свързани с тематиката на информационната сигурност, социалния инженеринг, вижданията и разбиранията на потребителите относно чувствителните данни и информационната сигурност, както и избор и прилагане на подходящо избрани политики на сигурност, механизми и мерки за противодействие. Бяха представени и резултатите от извършената валоризация на разработената концепция и нейната реализация чрез провеждане на пилотиране с избрана целева група потребители. 

На събитието присъстваха представители от Община Бургас и Областна администрация – Бургас. Ректорът на БСУ проф. Галя Христозова връчи сертификатите на успешно преминалите курса на обучение служители.
 

Коментари

Още от последните новини