Безплатни хладилни помещения за рибарите в Поморие

Безплатни хладилни помещения за рибарите в Поморие - E-Burgas.com
ribari Община Поморие ще се възползва максимално от възможността да повиши конкурентоспособността и да популяризира дейността на рибарите в града чрез Европейския фонд за рибарство. Проблемите на тази общност са много, но развитието на отрасъла е важно както за туристическия облик на града, така и заради големия брой хора, заети в тази област. За подобряване на условията за съхранение на улова на местните рибари, община Поморие кандидатства за финансово подпомагане по мярка 1.1 „Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област”, Сектор 1 – „Инвестиционна и консултантска подкрепа”, с проект за „Доставка и монтаж на ледогенератори за люспест лед за общо ползване от рибарите в община Поморие”. При одобрение на проекта, два ледогенератора ще бъдат монтирани в хладилно помещение, което ще се намира в непосредствена близост до пристанището /”новия кей”/ и ще могат да се ползват безплатно от всички рибари. Това ще гарантира на потребителите качеството на продукта и ще повиши търсенето на риба в района. С новото хладилно помещение ще се покрият изискванията на ЕС за санитарен контрол, стандарти на качество и безопасност на храните. То ще бъде с височината 2500 мм, като в него ще бъдат разположени два бункера за съхранение на произведения лед. За популяризиране и подобряване престижа на продуктите от риболов, община Поморие кандидатства и за безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в дейност „Инициативи за популяризиране на рибарската област като привлекателно място за инвестиции” по мярка 1.1 „Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област”, сектор 3 „Промоционални кампании” от стратегията на „МИРГ Поморие – Несебър” за периода 2007 – 2013 г. подкрепена от Европейския фонд по рибарство. Проектът „Промоционална кампания за подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Поморие” ще популяризира дейността на рибарите и техния продукт чрез изработка и целесъобразно разпространение на рекламни материали – брошури, флаери, плакати, билбордове, както и създаването на интернет страница. Всички рекламни материали, свързани с кампанията, ще бъдат изработени с единна графична визия, лого и слоган.
Коментари

Още от последните новини