Без пари за безработните, които откажат участие в програми за заетост

Без пари за безработните, които откажат участие в програми за заетост - E-Burgas.com

Някои безработни ще останат без средства. Социалните помощи вече ще се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет. Това предвиждат промени в Закона за социално подпомагане, внесени от Министерски съвет в Народното събрание, пише Pariteni.bg.

Досега законът предвиждаше Министерският съвет да определя месечен размер на гарантирания минимален доход, който служи като база за определяне на социалните помощи.

Ако безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, откажат участие в програми за заетост, вече ще се лишават от месечни помощи за срок от шест месеца, а не от една година, както досега, е друга промяна в закона.

Разширява се и обхватът на случаите, при които могат да се правят удръжки от парични социални помощи. Такива ще могат да се правят и върху недобросъвестно получени средства от социални помощи, установени с влязъл в сила акт.

Освен това, лицата, недобросъвестно получили социални помощи, се лишават от тези пари до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от една години, а не от две години, както досега.

В промените е записано още, че министърът на труда и социалната политика и упълномощени от него лица ще имат право на достъп до данни от информационните системи, регистрите и базите данни в областта на социалното подпомагане, поддържани от Агенцията за социално подпомагане.

Коментари

Още от последните новини