Автото избира ново лого с конкурс, подарява шофьорски курс на победителя

Автото избира ново лого с конкурс, подарява шофьорски курс на победителя  - E-Burgas.com

Професионалната гимназия по транспорт в Бургас е училище с над 50-годишна история, което подготвя квалифицирани кадри за една от най-бързо развиващите се индустрии в света – автомобилната.

Учебното заведение подготвя специалисти в четири направления – „Автотранспортна техника“, „Автомобилна мехатроника“, „Пристанищна механизация“ и „Спедитор-логистика“ със срок на обучение 5 години. Завършилите успешно пълния курс на обучение получават свидетелство за професионална квалификация в съответното направление и свидетелство за правоспособност „Водач на МПС – категория В”.

От новата учебна 2019/2020 година ще бъде открита и нова специалност „Електрически превозни средства“ с интензивно изучаване на английски език. Приетите в нея, а и всички останали ученици на гимназията ще имат възможността да се обучават в напълно обновена база, с ново и модерно обзавеждане и оборудване на кабинетите и работилниците, отговарящи на най-съвременните изисквания за провеждане на професионална подготовка на учениците.

За да бъде в пълен синхрон с новата си визия, Професионалната гимназия по транспорт търси идентификация с ново, по-модерно и разпознаваемо лого. В конкурса могат да участват всички без ограничения във възраст и образование. Ще се приемат само авторски предложения, които не са участвали в други конкурси и не копират визията на вече регистрирани брандове и марки.

Проектите на лого трябва да бъдат във векторен и .png формат, в черно-бял и цветен вариант до 3 цвята. В тях задължително да присъства името на гимназията на български и английски език – в съчетание или по отделно: „Професионална гимназия по транспорт - Бургас“ и Vocational School of Transport.

Предложенията да бъдат изпращани на e-mail: [email protected], в срок до 17.00 часа на 27.05.2019 г. 

Получените предложения ще бъдат подложени на гласуване от жури, съставено от представители на едни от най-големите автомобилни компании в Бургас и директора на гимназията.

Основните критерии, които ще се съблюдават при оценката на предложенията ще бъдат съответствие с посочените изисквания, оригиналност на идеята, композиционна яснота и единство и разпознаваема и модерна визия.

Наградата на победителя ще бъде безплатен курс за придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория „B“, при едни от най-добрите професионалисти в областта. Ако вече притежава книжка за управление от категорията „B“, ще получи безплатен шофьорски курс в категория „C“.

Журито ще излъчи победител в срок до 12:00 на 29.05.2019 г. Неговото име и проект за лого ще бъдат качени на сайта на гимназията: http://pgtransport-bs.net и на фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/autoburgas

Коментари

Още от последните новини