900 лв. данък за всяко такси в Бургас

900 лв. данък за всяко такси в Бургас  - E-Burgas.com
снимка: Иван Кацаров

Очаква се в хазната на общината да влязат близо 750 000 лв. 

На таксиметровите шофьори в Бургас ще бъде наложен нов данък в размер на 900 лв. Това предлага кметът Димитър Николов, който е внесъл докладна записка за изменение на местните данъци и такси в Общински съвет - Бургас. 

Правомощие на Общинския съвет е определянето на размера на данъка в законоустановени граници - от 300 лв. до 1000 лв. Данъкът като вид публично вземане има за цел да обезпечи финансирането на редица обществено важни дейности – строеж и ремонт на улици и паркинги, спортни и детски площадки, организиране и провеждане на културни събития, социални дейности и много други. Размерът от 900 лв. ще бъде определен предвид повишаващото се качество на живот в града, чрез подобряване на градската среда. Той ще се плаща от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Николов се позова на Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, според който има въведен местен налов върху таксиметров превоз на пътници. Решението е от 22 април тази година. 

За миналата година са издадени общо 840 броя разрешителни за таксиметров превоз в общината. При наличие на процент отказали се от дейността в течение на годината, то очакваните приходи ще бъдат около 750 000 лв.    

Коментари

Още от последните новини