2/3 от предприятията в Бургас са на печалба, останалите са на загуба или на нула

2/3 от предприятията в Бургас са на печалба, останалите са на загуба или на нула - E-Burgas.com
снимка: expert.bg

Нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 19 581, със загуба приключват 5 845, и с нулев резултат 4 572 през 2016 година. Това съобщиха от Националния статистически институт, които изпратиха прессъобщение на тема  „Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2016 година".

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 29 998, или с 2.6% повече в сравнение с 2015 година.

С най-висок относителен дял от общия брой на отчетените предприятия са сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 35.0%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 12.1%.
Най-голям е броят на микропредприятията (до 9 заети), който нараства с 2.8% спрямо 2015 г. и достига 28 221, или 94.1% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 1 503.  Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 243 и намаляват с 5.4% спрямо 2015 година. Големите предприятия (над 250 заети) са 31, като броят им намалява с 6.1% в сравнение с предходната година.

Реализираните нетни приходи от продажби в областта са на стойност 14 280 млн. лв., което е с 1 053 млн. лв. по-малко спрямо 2015 година. Най-голям е делът на сектор „Преработваща промишленост”, в който са реализирани 6 195 млн. лв., или 43.4% от нетните приходи за областта. Сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” реализира 4 248 млн. лв., или 29.7%, а сектор „Транспорт, складиране и пощи” - 826 млн. лв., или 5.8%.

Коментари

Още от последните новини