Таг обществени поръчки

Обществените поръчки стават изцяло елекронни

Агенцията по обществени поръчки информира, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни общест...