Таг златна пенсия

Допълнителната пенсия тип "златни години" важи само още година

Правото за получаване на пенсия с трите “златни години” отпреди 1997 г. ще важи само още една година. Тази поправка в Кодекса за социално ...