Златният физик на България Теодосий Теодосиев провежда обучителен семинар в Бургас

 Златният физик на България Теодосий Теодосиев провежда обучителен семинар в Бургас - E-Burgas.com

Златният физик и вдъхновител Теодосий Теодосиев - Тео пристига в Бургас, за да проведе обучителен курс на преподавателите по физика в морския град. Семинарът ще се състои утре, 19-ти септември, от 09.00 до 17.00 часа в ПГЕЕ "Константин Фотинов".

Учителят Тео идва в Бургас по покана на кмета на града Димитър Николов, а темата на занятието е: "Провеждане на наблюдения, експерименти и изследвания в часовете по физика и астрономия. Принципи на приложения в електротехниката.".

Програмата е насочена е към повишаване равнището на педагогическата квалификация по отношение на адекватно прилагане и интегрирани на нови методи и подходи в обучението по провеждане на наблюдения, експерименти и изследвания в часовете по физика и астрономия.

Обучението се формира на експериментална основа и е свързано с разбирането и прилагането на основните физични закономерности в акустиката, електростатиката, електромагнитните и вълновите явления. Практическите занятия включват изграждане на умения за разчитане и съставяне на постояннотокови вериги за измерване на физични величини и проверка на закономерности.

Програмата е разработена на базата на дългогодишния методически и организационен опит на учителя Тео, а участие в нея ще вземат всички 25 учители по физика в Бургас в прогимназиален и гимназиален етап.

Теодосий Теодосиев е един от най-изявените и признати учители по физика в България повече от 40 години. Автор е на учебници и стотици научни статии по физика. Той е основател и ръководител на Националната школа по физика в град Казанлък. За нуждите на школата е създал база за експериментални задачи по физика. В нея се обучават ученици, които печелят медали по физика от международни олимпиади.

Възпитаниците му постигат високи резултати благодарение на специалния му подход при обучение. Негови ученици са откриватели на нов начин за наблюдаване на молекулните движения, първенци в производството и изследванията с лазер, производители на камери за НАСА и много други.

Коментари

Още от последните новини