ВСС пита НАП, какво точно извършват над съдии и семействата им в Бургас

ВСС пита НАП, какво точно извършват над съдии и семействата им в Бургас - E-Burgas.com

Пленум на Висшия съдебен съвет единодушно реши да поиска от Изпълнителния директор на НАП информация изготвен ли е доклад за извършване на ревизии на съдии от Административен съд - Бургас и членове на семействата им.

Решението е във връзка с писмо от Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), с което е предоставен препис - извлечение по протокол от годишното отчетно събрание на АБАС по този въпрос.

Общото събрание е приело решение да се изпрати молба до ВСС, който да изиска информация от изпълнителния директор на НАП по въпроса има ли изпратен до него доклад от директор в ТД на НАП Бургас, в който се обсъжда дейността на Административен съд - Бургас по обжалвани актове на този директор, и в който се предлага да бъдат извършени данъчни ревизии на съдиите от административния съд, които са отменяли актове на приходната агенция, както и на членове на техните семейства.

Становището на Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии е, че такъв доклад представлява намеса в независимостта на съдебната власт и е опит за нерегламентирани въздействия върху съдиите от Административен съд - Бургас.

Представяме Декларацията на Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии - АБАС, без редакторска намеса:

"Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии, на свое заседание на 10.11.2017 г. взе решение, с което изразява своята подкрепа за съдиите от Административен съд Бургас.

Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии счита, че всякакви коментари на постановени, невлезли в сила съдебни актове и намерения за мерки срещу съдии, по повод правораздавателната им дейност, представлява грубо вмешателство в работата на съда и е посегателство върху правото му да решава възложените му дела по вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото и закона. Считаме, че посоченото е неправомерна форма на натиск върху независимостта на съдебната власт. Правовата държава е обща грижа на всички власти в нея, които в сътрудничество следва да изпълняват вменените им по закона правомощия.

Публикуваният в медиите "доклад" от директор в ТД на НАП - Бургас, с който се предлага да бъдат извършени данъчни ревизии на съдиите и членовете на техните семейства, както и на адвокатите, които са защитавали клиентите си по дела, в които са отменяни актове на приходната администрация, представлява намеса в независимостта на съдебната власт и опит на нерегламентирани въздействия върху съдиите от АС Бургас."/ news.bg

Коментари

Още от последните новини