Връщат блясъка на храм "Св. св. Кирил и Методий" с реставрация на фасадата

Връщат блясъка на храм

С реставрация на фасадата ще бъде изцяло завършено екстериорното решение на сградата на катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий” през 2019 година. Припомняме, че храмът вече претърпя основен ремонт на основните, след като се пропука при изкопните дейности на подземния паркинг под едноименния площад. 

Целта е визията на храма, максимално да се доближи до оригиналното обемнопространственото и художествено въздействие на една от найзначимите в градската територия сгради, архитектурно строителна и художествена недвижима културна ценност. Едновременно с фасадната реставрация се предвижда да се изпълни фасадно художествено осветление, както и озвучаване. 

Храм  „Св. Св. Кирил и Методий” e построен в периода 1897 – 1907 година по проект на работилия в града италиански архитект Рикардо Тоскани. Цялата сграда е иззидана от зелен айтоски камък, тухли и мрамор. Катедралният храм е издигнат върху 516 кв.м, като дължината му е 32 м, а ширината 21 м. Впечатляващият с дърворезбата си иконостас е изработен през 1930 г. от майстора-дърводелец и иконописец Крум Кошаревски. В храма се пазят две икони, за които се вярва, че са чудодейни - на светите братя Кирил и Методий и на Богородица.

Коментари

Още от последните новини