В Бургас: Двоен стимул за приемните родители

В Бургас: Двоен стимул за приемните родители - E-Burgas.com

Преди няколко години община Бургас въведе и изпълнява до днес добрата практика да дарява еднократно с 1000 лева всяко приемно семейство, което поеме грижата за сираче или изоставено дете. Вече има възможност такива родители да бъдат стимулирани чрез възможностите на още един финансов стълб. Това е проектът "Приеми ме", който стартира преди 10 месеца. Той се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините в България. Чрез този проект за заплати на приемните родители и нуждите на децата ще се изразходят близо 52 милиона лева до 2018 година. Неговата цел е да се разшири обхвата на тази услуга и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск.

През ноември 2016 година започва вторият етап на проекта, а Община Бургас участва активно, за да осигури най-добри условия за тукашните приемни родители. С днешна дата утвърдените приемни семейства в нашия град са 18. Настанените деца са 12, предстои да бъдат въдворени още две.

Тази година се наблюдава завишен интерес към приемната грижа и броят на кандидатите за такъв тип родителство расте

Коментари

Още от последните новини