Увеличават се пътните инциденти в област Бургас, най-много са през август

Увеличават се пътните инциденти в област Бургас, най-много са през август - E-Burgas.com

През 2019 г. на територията на област Бургас са регистрирани 436 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 551, а на загиналите - 29 души. В сравнение с 2018 г. броят на произшествията се увеличава с 3.3%. Броят на ранените и загиналите лица намалява съответно 0.9 и 12.1%. 

Област Бургас е на четвърто място по брой тежки ПТП и  ранени лица, докато по брой загинали лица при ПТП е на шесто място в страната.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства е 407, или 93.3% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой инциденти са водачите управлявали лични МПС - 321, или 78.9% и водачите управлявали държавни/фирмени МПС - 86, или 21.1%.

През миналата година най-голям брой произшествия е регистриран през месец август - 68, а най-малък през месец февруари - 19. Най-много са ранените лица през месец август - 99, или 18.0% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месец октомври - 17.2%, докато през месеците февруари и март няма загинали лица при ПТП.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в петък - 86, като броят на пострадалите и загиналите лица през този ден е съответно 106 и 8.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
    Деца и младежи под 15 години - 7.4%;
    От 15 до 24 навършени години - 21.6%;
    От 25 до 64 навършени години - 53.0%;
    Над 65 навършени години - 18.0%.
 

 

Коментари

Още от последните новини