Уважителни причини за отсъствие от училище - само в 4 случая

Уважителни причини за отсъствие от училище - само в 4 случая - E-Burgas.com

Учениците могат да отсъстват от училище по уважителни причини в 4 случая, припомня в писмо до директорите на столичните училища началникът на Регионалния инспекторат по образованието Ваня Кастрева.

В писмото, провокирано най-вероятно от запитвания във връзка с Covid пандемията, се посочва, че първият случай, при който ученик може да отсъства от клас уважително, е по медицински причини, за което той трябва да представи медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от медик в лечебно заведение.

Като уважителни се определят също отсъствията на ученици, когато те участват в  състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, срещу  представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува  от организаторите на дейностите и след потвърждение от родителя.

Отсъствие до 3 учебни дни в една учебна година се позволява и въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител, както и до 7 учебни дни за една учебна година с предварително разрешение на училищния директор въз основа отново на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Коментари

Още от последните новини