Тихомир Янакиев се отчете за първите 100 дни управление в Созопол

Тихомир Янакиев се отчете за първите 100 дни управление в Созопол  - E-Burgas.com

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев направи отчет на първите сто дни управление в общината. Той бе избран на поста на последните местни избори, след като завоюва победа над досегашния градоначалник Панайот Рейзи. 

Публикуваме отчета на Янакиев без редакторска намеса. 

Първите 100 дни след встъпването ми в длъжност като кмет на Община Созопол изтичат точно днес – 14 февруари. С оглед стремежът ми за прозрачност и граждански контрол върху управлението, смятам че е редно да направя отчет за дейността си до момента, да очертая състоянието на общината и да посоча някои от предстоящите ни задачи.

100-те дни на управлението на един кмет са символичен период, дни на толеранс и дни на първи стъпки. Те обаче са и време, в което могат да бъдат очертани посоката и начина, по който ще се движим през управлението. Въпреки, че тези 100 дни са доста кратък срок, смея да твърдя, че резултати все пак има. През последното тримесечие показах, че може да се работи с нов стил на управление, с ред и прозрачност, на по-бързи обороти, с възлагане и търсене на отговорност. Имам приемен ден всяка седмица, като и през останалите дни, които не са ми приемни също провеждам срещи с граждани и посетители. До момента съм се запознал с проблемите на около 350 човека. Изготвили сме график, по който ще организирам редовни изнесени приемни във всяко едно населено място от селищната система на общината, за да виждам трудностите на всеки жител отблизо.

Вземайки под внимание обявения от мен по време на предизборната кампания основен приоритет, а именно финансова стабилизация на Община Созопол, ви уведомявам че към настоящия момент се правят регулярни одити от Агенцията за държавна финансова инспекция, които обаче не ме удовлетворяват, понеже са в диапазон 1 година назад. Подал съм сигнал до Прокуратурата относно нецелесъобразно изразходваните средства и наличието на преходен остатък, който преходен остатък не съответства на реалността към момента. Предстои да бъде окомплектовано друго писмо до АДФИ с повече конкретика и  искане да бъде направена пълна финансова ревизия на Община Созопол за последните 10 години.

Влязъл съм в контакт с всички фирми, на които дължим суми над 20 000 лв., и сме изготвили споразумения за разсрочено плащане. Чрез строг контрол и оптимизиране на разходите ще успеем да разплатим старите задължения до края на 2020г. Провеждам ежеседмични срещи и с управата на сметопочистващата фирма с цел по-добра оперативна съвместимост и качество на предоставяните от тях услуги. Задълженията ни към тях са в размер на 799 780 лв.

Едно от първите неща, с които се заехме и направихме е нова оптимизирана административна структура, която да бъде ефективна и да отговаря на дейността на Общината.

На 12.02 бе приет Бюджет 2020, чиято рамка е 24 360 000 лв. Първоначално изготвеният бюджет претърпя промяна след писмо с указания на Министерството на финансите, вследствие на което капиталовата програма от собствени средства остана със 190 000 лв. Те обаче са крайно недостатъчни за реализирането на каквито и да са проекти, извън тези с целеви средства.

Преразгледахме голяма част от договорите за общинска собственост и открихме, че някои ползватели са в неправомерни отношения с Общината. Това наложи освобождаване на имотите, като за тях вече има други кандидати. Друга част от договорите са преподписани на по-изгодни за Общината условия.

Комисия от експерти на администрацията вече разработват новата транспортна схема, която ще бъде готова за началото на летния сезон. Тя ще улесни движението и паркирането в града, и ще повиши приходите в бюджета. Подготвяме и новата туристическа визия, която да подчертае красотата на Созопол. В процес на оптимизация е и търговската схема по чл.56 от ЗУТ.

В момента текат проверки на битовите условия и инвентаризация в детските градини в цялата община. Открити са нарушения  - закупувано е оборудване и са извършвани строително-ремонти дейности на завишени цени, но не и с необходимото качество. Гарантирам, че от тук нататък ще има строг контрол върху разходваните средства и не допускане на злоупотреби и ощетяване на децата на Созопол.

Инициирал съм създаването на Обществен съвет, който ще подпомага дейността ми като поставя въпроси и предлага решения по обществено значими проблеми. Изпратил съм писма до гражданските организации и вече съм получил отговор от 8 от тях с предложения за членове на този съвет.

През следващите 4 години аз и моят екип ще се постараем максимално да удовлетворим очакванията ви за ефективност, прозрачност и контрол.

Коментари

Още от последните новини