Търсят се хора с идеи за селските райони от Бургас и Камено

Търсят се хора с идеи за селските райони от Бургас и Камено  - E-Burgas.com

Общините Камено и Бургас стартират изпълнението на проект №РД50-97/17.08.2016 г., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В неговите рамки ще бъде изработена Стратегия за местно развитие, която да включва бъдещи проекти в сферата на бизнеса, социалния и културния живот. Стратегията се разработва по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), като основната цел е в процеса на планиране да се включат максимално широк кръг от представители на местните общности.

Качеството на бъдещата Стратегия, както и полезното й въздействие върху развитието на икономиката и социалните условия на територията на двете общини зависи от мнението и активното участие на всеки един от нас. 

Затова двете Общини канят всеки жител на Камено и на съставните селища на Бургас, който има желание да създаде свой бизнес или земеделско стопанство, да развие вече съществуващо предприятие без ограничение в сферата на дейност (производство, услуга, животновъдство, растениевъдство и др.) или има идея с обществено полезна и социална цел, да участва в организираните информационни събития в различните населени места, на които ще бъдат обсъждани  възможностите за нейното изпълнение на практика – как тази идея да се реализира и по какъв начин да бъде финансирана.

Всеки присъстващ ще може пряко да участва при планирането на Стратегия за местно развитие на територията на общините Камено и Бургас, по която именно ще бъдат финансирани бъдещите проекти.
 

Коментари

Още от последните новини