Строителните предприятия в област Бургас отчетоха приходи от 993 млн. лв. за 2017 година

Строителните предприятия в област Бургас отчетоха приходи от 993 млн. лв. за 2017 година - E-Burgas.com

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 993.1 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 29.9%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 921.9 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт - 71.2 млн. лева.
Приходите от сградно строителство са в размер на 655.0 млн. лв. и се увеличават с 51.2% спрямо 2016 г., като при жилищното строителство ръстът е с 60.1%, а при нежилищното строителство е с 34.6%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 69.1%, а от строителство на нежилищни сгради - 30.9% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт се увеличават с 34.8% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 58.5%, а на нежилищни сгради - 41.5%.

В област Бургас приходите от гражданско строителство са 338.1 млн. лв. и се увеличават с 2.1% спрямо 2016 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Други приходи” - 59.6%, следван от „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове” - 28.8%, и „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” - 11.6%.
 

Коментари

Още от последните новини