В Бургас стартира проектът "Топъл обяд за нуждаещите се хора"

В Бургас стартира проектът

Община Бургас уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата  за прием на документи по проект "Топъл обяд за нуждаещите се хора". 

Заявленията - декларации могат да се подават в Центъра за административно обслужване /деловодство/, в сградата на Община Бургас със седемте колони на ул. "Александровска" 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа, в периода от 23 до 29 март 2017 г. /включително/.

 Право да подадат заявление имат:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция "Социално подпомагане";

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

4. Скитащи и бездомни деца и лица.

 

* Кандидатите трябва да подготвят следните документи:

 

1. Заявление-декларация (по образец);

2. Документ, удостоверяващ доходите на лицето или семейството за последния месец преди подаване на заявлението;

3. Документ от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението (ако е приложимо) или медицинска бележка от личен лекар, удостоверяваща затруднения в придвижването.

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Бургас или да бъде получено на място в Центъра за административно обслужване на граждани /деловодство/, на ул. "Александровска" 26.

За допълнителна информация: тел. 056/907 413.

Коментари

Още от последните новини