Среща на медиатори с председателите на Окръжен и Районен съд в Бургас се проведе в Съдебната палата

Среща на медиатори с председателите на Окръжен и Районен съд в Бургас се проведе в Съдебната палата  - E-Burgas.com

Инициативата „Медиацията – способ за извънсъдебно разрешаване на спорове“ стартират като насока в работата си Окръжен и Районен съд – Бургас. Председателите на двата съда, Боряна Димитрова и Яна Колева организираха среща с медиатори от Бургас, за да обсъдят програмата и процедурата за съдебна медиация, която ще се прилага в двете съдебни институции. Целта на Окръжен и Районен съд – Бургас по пътя на реализиране на инициативата е да се популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове сред обществото и да се предостави възможност на лица, между които имат спор да го разрешат доброволно, с помощта на медиация. Двата съда организират среща на медиатори с граждани водещи съдебен спор за първи път през 2012 г. Две години по-късно се организира и кампанията „Месец на медиацията“. Като резултат, адвокат Биляна Вътева, участник тогава, успява да постигне споразумение по спор между етажни собственици. Двете председателки, Димитрова и Колева, изразиха готовност и очакване този път кампанията да не бъде кампанийна, а развиваща се във времето и съзнанието на бургазлии. Те се обърнаха към присъстващите с призива „Да следваме добрите световни примери и Бургас бъде един от новаторите в страната по осъществяване на медиация.

Включилите се в работната среща медиатори се обединиха около идеята за организиране на постоянен Център за медиация, който да заработи в съда в най-скоро време. Медиаторът Живко Панайотов предложи да бъдат създадени и други действащи Центрове в квартали на града за удобство на гражданите, като възможност за осъществяване на диалог между страните и медиаторите и прилагане на способа. Една от участващите медиаторки, Златина Дукова (член на Комисията за защита от дискриминация) сподели, че работи за реализацията на способа от неговото създаване през 2004 г. Тя изрази удоволствието си от факта, че съдът вече е отворен към този способ и прилагането му в практиката, но също така, че е необходимо да се популяризира способа сред обществото, за да не се получава ефекта „Изгубени в превода“. Всички се обединиха около мнението, че много важно за успеха на прилагане на способа е обществото да бъде информирано. Медиаторите да стигнат до хората. Адвокат Юрий Бошнаков допълни, „че е достатъчно широко отворена вратата към това – Що е то медиация?“ Присъстващият медиатор-психолог, Дима Желязкова отчете като спънка в развитието на медиацията, отчуждението и нежеланието на българина,  да се решават конфликтите по мирен път.

Добрият диалог и желание за включване в инициативата на Окръжен и Районен съд – Бургас „Медиацията – способ за извънсъдебно разрешаване на спорове“, бе резултата от проведената първа работна среща, която организираха двата съда. Бяха набелязани и три основни задачи по пътя на реализация на способа, изготвяне на съвместен проект, създаване на Център за медиация и запознаване с Процедурата за съдебна медиация на бургаската адвокатска колегия.

Галерия
Коментари

Още от последните новини