Спонсор на Черноморец търси четвърт милиард

Спонсор на Черноморец търси четвърт милиард - E-Burgas.com
Борса Петрол АД планира да набере над 273 млн. лв. от Българска фондова борса. Официалното решение за това бе взето на проведено вчера общо събрание на акционерите на компанията. Всички присъствали акционери гласуваха „ЗА“ увеличението на капитала на компанията от 109.249 млн. лв. на 163.87 млн. лв. Това ще рече, че ще бъдат издадени нови 54.6 млн. нови акции с емисионна стойност от 5 лв., или общо търсените свежи средства от акционерите на компанията са над 273 млн. лв. Капиталът ще бъде записан успешно, само ако бъдат платени минимум 40 млн. от новите акции. Увеличението на капитала ще бъде осъществено през София Интернешънъл Секюритиз. За да може всеки акционер да изчисли с каква сума трябва да участва в увеличението на капитала, трябва да раздели притежаваните акции на 2 и след това да умножи по 5, колкото е емисионната цена на книжата. В случай, че акционер не може да си позволи участие в увеличението, той може да продаде издадените му права по време на търговията им на БФБ-София. Основните акционери в Петрол АД към днешна дата са: Алфа Кепитъл АД (31 516 746 акции), Юлинор ЕООД (25 244 585 акции), Корект Фарм (20 000 000 акции), ВИП Пропъртиз (20 000 000 акции) и Корпоративна търговска банка (8 700 000 акции). Ако увеличението на капитала бъде успешно, то това ще е най-голямото набиране на капитал в историята на Българска фондова борса. Дружеството е основен спонсор на бургаския Черноморец. За тази година компанията е осигурила 1,5 милиона лева за бюджета на АД-то. Profit.bg
Коментари

Още от последните новини