Ще има ли в Бургас "Подземен град" и колко пари глътна проектът?

Ще има ли в Бургас

Общинският съветник Евгений Мосинов задава 5 въпроса на местната администрация

Ще се реализира идеята за "Подземен град" в Морската градина на Бургас и колко пари са били изразходвани по него досега. Отговорът на тези въпроси трябва да стане ясен на следващата сесия на Общински съвет - Бургас на 25 юли, когато от местната администрция трябва да отговорят на питането на общинския съветник Евгений Мосинов. 

Преди близо четири години пред медиите и обществеността бе представен проект за превръщане на бившите бомбоубежища в Морската градина в атракцион, наречен "Подземен град". В него трябваше да бъдат обособени зали с различна тематика, които да предлагат 3D визуализации и различни видове атракции за туристите. С цел реализация на проекта, община Бургас придоби собствеността върху самите скривалища, а с решение на Общински съвет  - Бургас бе сключен договор за кредит по програма Jessica. Проведена беше и обществена поръчка за избор на изпълнител, като беше издадено и разрешение за строеж и започна реализацията. По-късно беше съобщено, че по технически причини, които бяха определени като непреодолими, проектът няма да се изпълнява, припомня Мосинов. 

В момента проектът е замразен, а всички входове към скривалищата отново са заключени. Намеренията на община Бургас пък на този етап остават неясни, но вероятността идеята да види бял свят е нищожна.

Евгений Мосинов задава пет въпроса към местната администрация, като се интересува най-вече от от бъдещите планове за стопанисване на обекта и изисква отчет за похарчените до момента суми:

1) Сключен и прекратен ли е договорът за кредит, свързан с изграждането и пълния инженеринг на инвестиционно намерение „Атракциион подземен град’'? Дължат ли се погасителни вноски по този договор и каква е усвоената част от кредита?

2) Сключен и прекратен ли е договорът за възлагане на проектиране и изграждане на самия строеж на обект „Атракцион Под земен град’' и поради какви причини? Какви суми са заплатени на проектанти, консултанти и изпълнители? Дължат ли се възнаграждения от община Бургас?

3) Поради какви причини към настоящия момент проектът не се изпълнява?

4) Какви са досега извършените разходи по придобиване на собствеността, по прединвестиционно проучване, по възлагане па проектиране и на строителство? С какви средства са заплатени тези разходи. Има ли иеразплатени разходи с длъжник община Бургас?

5) По какъв начин и как ще се стопанисват в бъдещ период придобитите помещения на скривалищата и бомбоубежищата? Какви са средногодишните разходи по охрана и поддръжка на тези помещения.

Видео
Коментари

Още от последните новини