Седем варианта за трасета за влака Бургас - Слънчев бряг

Седем варианта за трасета за влака Бургас - Слънчев бряг - E-Burgas.com

Проектът ще се бори за реализация през следващите няколко години

Седем варианта са били обсъждани за трасето на жп връзката между Бургас и Слънчев бряг. Това е станало на работна среща в община Бургас, в която учатие са взели кмет и зам.-кметове, гл. архитект и технически лица от общината, представители на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. Вариантите са били с различните алтернативи, които се откриват пред тях. 

Това заяви управителят на "Трансгео" ООД инж. Илия Илиев в интервю за специализирания сайт infrastructure.bg. 

В момента възможната алтернатива за изграждане на жп връзка с летище Бургас е доразвита във фаза "Идеен проект" с прецизиране на проектното решение, съобразявайки се с инвестиционните намерения на възложителя - община Бургас, концесионни договори на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД и "Черноморски солници" АД.

"Към настоящия момент не съществува комбиниран транспорт, който да обслужва нуждите на пътниците между жп гара Бургас и летище Бургас. Изграждането на железопътна връзка между града и летището ще осигури по-добра координация между отделните видове транспорт и ниво на обслужване, отговарящи на изискванията за съвременно придвижване. Осигуряването на железопътна връзка за движение на влакове с проектна скорост до 80 км/час чрез използване в максимална степен на съществуващата инфраструктура по 8 и 86 жп линии Бургас - Владимир Павлов – Сарафово ще допринесе за удобен и бърз превоз на пътници между жп гара Бургас и летище Бургас.

В хода на работата се оказа, че проучванията трябва да се разширят с продължение на железопътната линия до кк Слънчев бряг/гр. Свети Влас. По този начин ще се осигури алтернативен екологичен и безопасен транспорт в района, особено през летните месеци, когато автомобилният трафик е голям." заяви инж. Илия Илиев

Спиред него досега  ДП НКЖИ и "Трансгео" са срещнали пълна подкрепа и съдействие от общинското ръководство и администрацията на град Бургас по време на разработката. Проектът е включен в индикативния списък за изпълнение през следващите години по ОПТТИ и се очаква той намери продължение до своя успешен завършек.

Чрез изграждането на железопътната връзка ще се осигури алтернативна линия за градски и крайградски обществен транспорт, която в съчетание с автобусния и тролейбусния транспорт ще създаде повече удобства на жителите и гостите на град Бургас.

Коментари

Още от последните новини