Съобщение за пчеларите от община Бургас

Съобщение за пчеларите от община Бургас - E-Burgas.com

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 14.05.2020г. до 17.05.2020г., от 19.00 до 08.00 часа, „И ЕС ДЖИ Бургас“ ЕООД, ще извърши третиране с хербицид срещу многогодишни житни плевели в посеви със слънчоглед, находящи се в землище гр. Бургас.

Предвидените за третиране площи са разположени, както следва:

-         м. „Келева нива“, зад сервиз „Ситроен“ и тенис-кортовете, на площ 783 дка., на отстояние от гр. Бургас - 3 км. - дата на третиране 14.05.2020 г.; 

-         м. „Муската“, зад гробищата, на площ 853 дка, на отстояние от гр. Бургас-на 2 км. – дата на третиране 15 и 16.05.2020 г.; 

-         м. „Хаинлъка“, зад магазин „Метро“ и автокъщите, на площ 664 дка., на отстояние от гр. Бургас-1 км. – дата на третиране 17.05.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат „ЕКСПРЕС 50 СГ“-хербицид с доза 4 гр./дка, карантинен срок 30 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Ивон Стоянова Чифлишка,  тел. 0889514675.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

Коментари

Още от последните новини