Съдия Росица Темелкова направи отчет на Окръжния съд за последните две години

Съдия Росица Темелкова направи отчет на Окръжния съд за последните две години - E-Burgas.com

Председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова, се срещна с представители на регионални медии и направи отчет на дейността си в изминалите две години. Административният ръководител на съдебната институция бе изслушана от членовете на Висшия съдебен съвет, на 23 януари 2018 г. и получи подкрепата на съдебните кадровици да поеме управлението на съда.

„В концепцията ми за стратегическо управление на Окръжен съд – Бургас, бях заложила регулярни допитвания до съдиите и съдебните служители по важни административни, организационни и съдебни въпроси, което да бъде форма на професионална легитимност, вътрешно съсловна демократичност и самоуправление. Твърдо съм убедена, че без добър екип не може да се осъществи нито реформа, нито дори най-малка промяна", сподели съдия Темелкова.

В края на 2019 г., административният ръководител прави анкетно проучване сред съдиите и съдебните служители, за проверка на нагласите в институцията. Допитването отчита добра работна атмосфера сред служителите в Окръжен съд – Бургас, наличие на екипност, мотивираност и удовлетвореност от работата. На интернет-страницата на Окръжен съд – Бургас всеки гражданин може да попълни анкета и да изрази своето мнение и препоръка към работата на съда.

Окръжен съд – Бургас съвместно с Районен съд – Бургас продължават да прилагат ефективна Съдебна програма за медиация. Съдия Темелкова напомни, че в съда е открит Център за медиация, който ежедневно е отворен за граждани. 2020 година започва вече с успешно проведена процедура по медиация. 11 процедури по медиация са проведени в Центъра към двата съда, през 2019 г. 9 са постигнатите споразумения за същия период. През 2019 г. административният ръководител на Окръжен съд – Бургас участва в две работни срещи в Съдийската колегия на ВСС, по повод развитието и успешното приложение на медиацията в съдебните дела и процеси. Двата съда излизат с предложение за въвеждането на задължителна медиация още преди подаването на исковата молба в съдебната фаза по някои видове дела – развод и недействителност на брака; спорове за родителски права; уреждане на имуществените отношения между съпрузи; издръжка и изменение на издръжка; спорове по Закона за управление на етажната собственост; търговски спорове и др.

„Като административен ръководител ще продължавам да прилагам мерки за подобряване на дейността на Окръжен съд – Бургас, за да успеем да издигнем авторитета на съдийската професия. Аз имам поет ангажимент, както пред екипа на институцията, така и пред обществеността, да защитим достойното място на българския съд в европейското правно семейство", обеща съдия Росица Темелкова.

Коментари

Още от последните новини