РИОСВ проверява мъртва риба в Мандра

РИОСВ проверява мъртва риба в Мандра - E-Burgas.com
Архив vesti.bg

След  сигнал за мъртва риба в язовир Мандра, експерти на РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към  ИАОС в Бургас ще извършат проверка с вземане на водни проби. Сигналът е подаден от ИАРА. В проверката ще участват и представители на агенцията.

Ще се извърши оглед на акваторията на язовира и обход на бреговата ивица с цел откриване на евентуален източник на замърсяване на водите.

Повърхностните води ще се изследват по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор и общ фосфор.

Коментари

Още от последните новини