РИОСВ иззе близо 50 тона опасни пестициди от склад в Средец

РИОСВ иззе близо 50 тона опасни пестициди от склад в Средец - E-Burgas.com

Препаратите за растителна защита ще бъдат извозени с три камиона до Швейцария за обезвреждане

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас извърши проверка на склад, в който се съхраняваха негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, намиращ се на територията на град Средец.

Същите бяха иззети по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Установи се, че дейностите по пробовземане, анализ, преопаковане, натоварване и извозване на 47 999,80 кг негодни за употреба препарати за растителна защита са приключили. Натоварени са на 3 камиони и пестицидите са изпратени за „Валорек“ – Швейцария, където предстои тяхното обезвреждане. Складът е почистен и саниран.

Проектът „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“  по българо-швейцарската програма за сътрудничество има за цел осигуряването на екологосъобразното обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на цялата страна.

Коментари

Още от последните новини