Ресторант "Младост" на ТОХ-а ще работи през новата учебна година

Ресторант

Днес в в 12:00 часа ще бъде открит изцяло обновения учебно-производствени комплекс с ресторант и заведение за бързо хранене „Младост“ на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Сградата и цялата учебна база към нея бяха изцяло ремонтирани, за да може да бъде използвана като учебно-производствен комплекс, в който ще се обучават учениците от гимназията. За целта бе сменено изцяло оборудването и обзавеждането, обособени бяха и се учебни кабинети и зала за презентации.

Ресторантът бе обновен по проект „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

През последните години ресторант "Младост" бе в доста лошо състояние и се използваше предимно за ромски сватби. 

Коментари

Още от последните новини