Районен съд – Бургас посрещна студенти от бургаския университет „Проф. д-р А. Златаров"

Районен съд – Бургас посрещна студенти от бургаския университет „Проф. д-р А. Златаров

Студенти от специалността „Социална педагогика" от бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров" посетиха Районен съд – Бургас, с цел придобиване на опит като бъдещи специалисти. В срещата с младите социални педагози участваха наказателния съдия, Мая Стефанова, нейният колега, съдия Стоян Мутафчиев и съдебния администратор на съда, Стиляна Михайлова. Темата за мястото на социалния работник и функциите му в съдебното производство, предизвика въпроси сред студентите.

         Съдия Мутафчиев говори за най-честите проблеми при дела за отсъждането на родителски права и подобни гражданско-правни отношения. Участието на деца като страна по дадено дело, когато предмета е домашно или друг вид насилие. Наказателният магистрат Мая Стефанова дискутира наказателната отговорност на децата, приложението на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. „Наказанието е нужно, за да допринесе до желания поправителен ефект", коментира съдия Стефанова. Обсъден бе чл. 15-ти от Закона за защита на детето, според който във всяко съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси.

         Съдебният администратор запозна бъдещите социални педагози със структурата на Районен съд – Бургас. Студентите посетиха и специално обособената от съда „Стая за деца", предназначена за изслушване на деца, участници в съдебни процеси.

 

Коментари

Още от последните новини