Проверяват изоставени мидени ферми на "Маслен нос" край Приморско

Проверяват изоставени мидени ферми на

Басейнова дирекция, съвместно с ИАРА и техен патрулен катер провери състоянието на две мидени полета в акваторията на Черно море, южно от Маслен нос в близост до Приморско. При огледа в морето е констатирано, че конструкциите и на двете съоръжения са накъсани с потънали въжета и множество разпилени буйове както в морето, така и на сушата. Двете мидени полета са били експлоатирани от фирмите „Морски дарове“ ООД  и „Шато“ ЕООД.

Разрешителното за ползване на воден обект Черно море на фирма „Шато“ ЕООД е изтекло през м. юли 2019 г. и още тогава при извършван контрол съвместно с ИАРА е установено наличие на разкъсани линии. В тази връзка БДЧР е издала предписание на фирма „Шато“ ЕООД   за цялостно демонтиране на съоръжението, което е в процес на връчване по реда на АПК, поради невъзможност да се открие титуляря. Втората мидена ферма е с действащо разрешително и титуляр „Морски дарове“ ООД. При извършен през м. Юли 2019г. контрол съвместно с ИАРА на същата е издадено предписание за маркиране и овеховане на разрешената площ което е в процес на връчване по реда на АПК, поради невъзможност да се открие титуляря. След откриване на лицата Басейнова дирекция ще предприеме съответните административни  и наказателни мерки.

Коментари

Още от последните новини