Проект „Кръводаряването не вреди!“

Проект „Кръводаряването не вреди!“ - E-Burgas.com
 Идеята:  Кръводаряването е сред най-високо хуманните постъпки, които не могат и не би трябвало да бъдат оценявани в пари! Всеки ден поради катастрофи, операции, раждания и множество заболявания, повече от 300 човека в България имат животоспасяваща нужда от кръв и кръвни продукти, които се набавят САМО и ЕДИНСТВЕНО чрез КРЪВОДАРЯВАНЕ! Редовното доброволно и безвъзмездно кръводаряване е в основата за осигуряването на необходимите количества висококачествена и безопасна кръв. Това е хуманен, безвъзмезден акт на милосърдие и човешка солидарност на всеки здрав гражданин. Целта на проекта: Да насърчим и популяризираме редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Община Бургас. Според препоръките на Съвета на Европа всяка страна трябва да покрива сама нуждите си от кръв и кръвни продукти и това е основен принцип, който е възприет от цивилизованите страни. За съжаление броят на хората, които даряват кръв е крайно недостатъчен. България е на едно от последните места по кръводаряване в Европа. Броят на кръводарителите до миналата година е 19 на 1000 души, а средната цифра за Европа е около 30 кръводарители на 1000 души. Реално, обаче, проблемът е още по-голям, тъй като доброволните кръводарители, са изключително малко, защото повечето хора дават кръв само за свои роднини и приятели при нужда.  Към кого е насочен проекта: Всички млади хора на територията на Община Бургас над 18 г. Вярваме, че нова генерация от млади хора, безвъзмездни и доброволни кръводарители ще последват примера на хилядите българи, ангажирани с каузата на безвъзмездното кръводаряване, за да бъде осигурявана необходимата кръв за спасяване на човешкия живот, където и когато е необходима. Благодарение на човеколюбието и отзивчивостта на стотици хора с различни професии, възраст и социално-икономически статус, които даряват кръв ежедневно се спасява живота на стотици пациенти. Кой се нуждае от дарената кръв? Кръвта се използва за лечение при пациенти с:
  • остри кръвозагуби, причинени от травми;
  • лечение на тежки изгаряния;
  • планови и спешни хирургични и акушерски интервенции;
  • лечение на злокачествени заболявания;
  • поддържане живота на пациенти с различни вродени анемии и хемофилии
 Къде се използва дарената кръв? Съгласно нормативната уредба в Република България: Дарената кръв се използва за лечение на пациенти само в пределите на страната (в редки изключения и за тежко пострадали наши сънародници, които са на работа в чужбина след разрешение на компетентните органи). Въведената хемотрансфузионна доктрина дава възможност за най-рационално използване и дарената кръв от един човек може да помогне на повече от един пациент.   Процедурата:  Процедурата при даряване на кръв се състои в:   ?      попълване на въпросник относно вашето здравословно състояние;   ?      преглед и личен разговор с лекар;   ?      вземане на няколко капки кръв от пръста за експресно определяне на кръвна група и хемоглобин. Ако хемоглобинът е под 125 г/л за жените и под 135 г/л за мъжете, кръводаряването не се разрешава;   ?      количеството на дарената кръв е между 405 и 450 мл. Сакът, в които тя се събира, има специален разтвор с обем 63 мл. Той подържа живота на кръвните клетки и благодарение на него кръвта и кръвните съставки запазват лечебните си качества в срок до 36 дни;   ?      ако по време на кръводаряването дарителят се почувства зле, процесът на кръвовземане се преустановява. В този случай дарената кръв няма качества да се прелее на пациент, но не се изхвърля. Използва се за производство на кръвни продукти с определен лечебен ефект!   ?      цялата описана процедурата трае най-много 20-30 мин.  

Къде и кога: Можете да дарите кръв в центъра по трансфузионна хематология към МБАЛ-Бургас на 31.03.2012 г. от 10:30 ч.

Организатори: Ротатакт Бургас-Приморие и „Младежки глас“        

Решението е Ваше – кръвта няма аналог – дарете кръв – спасете живот – това е безценно!!!

Коментари

Още от последните новини