Бивша детска градина се продава в Малко Търново

Бивша детска градина се продава в Малко Търново - E-Burgas.com

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с площ 894 кв. м, по кадастралната карта на гр. Малко Търново и построените в имота сграда, бивша детска градина и сграда – склад. Постройките са с квадратура съответно 183 кв. м и 17 кв. м. Началната тръжна цена е 43 405 лева. Депоситната вноска за участие е 4 500 лева, а цената на тръжната документация е 30 лева. Търгът ще бъде на 03.02.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново. Оглед заинтересованите могат да извършат всеки работен ден от 10 до 16 часа с представител на местната администрация след предварително направена заявка.

Коментари

Още от последните новини