За по-чист въздух: 2000 домакинства в Бургас се отказват от печките на дърва и въглища

За по-чист въздух: 2000 домакинства в Бургас се отказват от печките на дърва и въглища - E-Burgas.com

Новите отоплителни уреди ще бъдат доставени в края на следващата година

На обществено обсъждане бе представен проектът, чрез който ще бъдат подменени печките на твърдо гориво на близо 2000 домакинства в Бургас. Според условията на проекта старите отоплителни уреди на дърва и въглища ще бъдат подменени в няколко района на града - Централна градска част, кв. "Възраждане", комплекс "Лазур" и зона Г на комплекс "Меден рудник".

Информацията за подаване на документи от допустимите по проекта домакинства е публикуване на страниците на Община Бургас.

Направените по време на общественото обсъждане предложения ще бъдат използвани от екипа на проекта за улесняване на процеса по кандидатстване и подмяна на отоплителните уреди.

Предвижда се поканата за подаване на документи от кандидатите по проекта да бъде оповестена през януари 2020 година. Срокът за подаване на заявления ще продължи до края на март. До два месеца след това ще бъдат обявени резултатите от разглеждането на документите. Подписването на договорите с одобрените домакинства е предвидено за месец юни. През септември и октомври ще бъде осъществена доставката на новите отоплителни уреди и обучение на домакинствата как да ги използват правилно.

За Бургас пилотно ще бъдат подменени печките на 80 домакинства, а при същинското прилагане на схемата на проекта на още 1914 домакинства.

Проектът за подмяна на отоплителните системи се нарича "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз.

Бургас реализира проекта съвместно с пет други общини - Столична, Велико Търново, Русе, Монтана и Стара Загора.

Община Бургас има амбицията да приложи подобни мерки срещу замърсяването на въздуха и в други райони. Затова администрацията работи и по друг проект, свързан с този проблем. Той е озаглавен "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас" и ще се изпълнява в две фази.

Първа включва мерки за анализ и проучвания, провеждане на информационни кампании и въвеждане на механизъм за инвестиции в алтернативни на твърдото гориво отоплителни инсталации, като фокусът е кв. "Долно Езерово". След края на първа фаза и вследствие получените резултати има възможност да бъдат включени и домакинства от другите квартали на града при изпълнението на инвестиционните мерки в следващия етап.

Втората фаза включва мерки за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Бургас чрез намаляване емисиите на фини прахови частици, отделяни при отопление с твърдо гориво.

Коментари