Предаваме на Гърция белгиеца, арестуван в Бургас за трафик на мигранти

Предаваме на Гърция белгиеца, арестуван в Бургас за трафик на мигранти  - E-Burgas.com


Oкръжен съд – Бургас допусна изпълнението на Европейска заповед за арест и предаде белгийския поданик Тони Н. на съдебните власти на Република Гърция, с цел изтърпяване на ефективно наказание „Лишаване от свобода" за срок от девет години и три месеца, както и общо парично наказание от 16 000 евро. Деянията, за които е осъден Тони Н. се изразяват в трансфер на граждани на трети страни, нелегално пребиваващи на територията на Гърция като продължавано престъпление, както и незаконно притежаване на пътнически документи, принадлежащи на друго лице.

В проведеното открито съдебно заседание Тони Н. изрази доброволно съгласие да бъде предаден на гръцките съдебни власти, като не се отказа от прилагането на принципа на особеността. Защитата заяви пред съдебния състав, че независимо от заявеното и потвърдено съгласие на исканото лице, по делото са налице основания за отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест. Като основания за това, адвоката изтъкна, че съдебното производство срещу Тони Н. е било проведено задочно, в негово отсъствие и без участие на защитник, с което са били нарушени негови права, регламентирани в ЕКПЧ. Той поиска от съда да измени взетата му мярка за неотклонение в по-лека – „Домашен арест", с оглед възможността Тони Н. да се подготви за предаване на властите в Република Гърция.

Окръжен съд – Бургас намери, че искането на съдебните власти на Република Гърция следва да бъде уважено и белгийския поданик Тони Н. да им бъде предаден за изтърпяване на наложеното му с присъда на гръцкия съд наказание „Лишаване от свобода" за описаните в заповедта престъпления. Няма данни исканото лице да е осъдено за същите престъпления, с влязла в сила присъда на български съд или на съда на трета държава членка, да изтърпява или да е изтърпяло наказанието.

В предходни заседания, съдът поиска от Апелативна прокуратура – Солун допълнителна информация, касаеща воденото съдебно производство там. Видно от получения отговор, при задържането си Тони Н. е упълномощил гръцки защитник, но в хода на образуваното съдебно производство не са се явили нито той, нито неговия адвокат. Обвинителният акт е бил връчен на упълномощения защитник, както и постановената по делото присъда. Предвид предоставената от Република Гърция допълнителна информация, Окръжен съд – Бургас прие, че макар присъдата да е постановена в съдебен процес, на който исканото лице не се е явило лично, съдебните власти са предоставили надлежни гаранции за спазването на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. Гръцките съдебни власти изрично са гарантирали, че след като Тони Н. им бъде предаден, ще му бъде връчен препис от присъдата, от който момент за него ще започне да тече нов срок, в който да има право да я обжалва или да поиска нейната отмяна.

Решението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

Съдът взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо Тони Н.

Свързани статии
Тагове
трафик на мигранти
Коментари

Още от последните новини