Правят „зелена” детска градина в Несебър

Правят „зелена” детска градина в Несебър - E-Burgas.com
Работен проект за детска градина в Несебър ще бъде включен в програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Тя ще е част от проектното предложение "Трансгранично Еко образование - иновативен подход за устойчиво социално икономическо развитие". Водещ партньор в него от българска страна е Община Несебър и Асоциацията на черноморските общини, а от турска страна, провинцията Едирне (Одрин). Предвижда се детската градина да е "зелен" център за екологично обучение, енергийна ефективност и еко-култура. С цел уточняване на проектните дейности и установяване началото на едно трайно сътрудничество, кметът на Община Несебър Николай Димитров е получил покана за официално посещение в Едирне на 9-ти и 10-ти декември. Програмата за трансгранично сътрудничество между България - Турция (ТГС) е съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) и от България и Турция чрез принос от държавните бюджети. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ по схемата, Приоритетна ос 1, Ключова област на интервенция 3 (в който е включена Община Несебър е) е от 250 000 до 750 000 евро и представлява 85 % от общо допустимите разходи. Останалите 15% се съфинансират от националните бюджети на страните партньори.  
Коментари

Още от последните новини