Повече от 1/3 от туристите по Южното Черноморие през август били румънци

Повече от 1/3 от туристите по Южното Черноморие през август били румънци - E-Burgas.com

Приходите от нощувки през най-активния месец достигат 170.8 млн. лв.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния - с 36.2%, следват Германия - с 13.2%, Полша - с 12.3%, Чешка република - с 10.0% и Украйна - със 7.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през август 2021 г. достигат 518.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2021 г., са 241.7 хил. и са реализирали средно по 4.4 нощувки. Чуждите граждани са 276.9 хил. и са реализирали средно по 5.5 нощувки, като 77.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 75.9%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 88.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 70.9%, и с 1 и 2 звезди - 51.8%.

Приходите от нощувки през август 2021 г. достигат 170.8 млн. лв., като 115.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 55.8 млн. лв. - от български граждани.

Коментари

Още от последните новини