Половинта от бургаските ученици мислят, че СПИН се хваща от целувка или чужда вилица

Половинта от бургаските ученици мислят, че СПИН се хваща от целувка или чужда вилица  - E-Burgas.com

Проучването е направено сред 168 тийнейджъри на възраст от 16 до 17 години

97% от учениците в Бургас мислят, че при ползване на общ басейн няма риск от заразяване, 74% задават ухапване от комар. 48% знаят, че при употребата на общи прибори за хранене не могат да се инфектират, а 50% смятат така за целувката. 

Това показват данните от обобщен анализ на анонимно анкетно проучване за ниво на здравни знания и нагласи на тема “ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции" сред бургаските ученици. 

Проучването е направено сред 168 ученика на възраст от 16 до 17 години от 4 УВЗ в гр. Бургас: СУ „Иван Вазов” гр. Бургас, ПГЕЕ „К. Фотинов“ гр. Бургас, ППМГ „ Акад. Никола Обрешков“ гр. Бургас и ПГРЕ „Г.С. Раковски”.

Резултатите показват, че учениците принадлежат към младата и уязвима група от населението. Младите хора са склонни да бъдат рискови по принцип, с по-голяма употреба на алкохол, употреба на наркотици за развлечение и поемане на сексуални рискове. Тяхното поведение може да бъде изложено на риск от ХИВ/СПИН и болести, предавани по полов път, затова е необходимо да притежават съответните знания и нагласи относно ХИВ/ СПИН инфекцията.

78% от запитаните отговарят правилно с  отговор „да“ на въпроса „СПИН се причинява от вируса на човешката имунна недостатъчност – HIV?”. Едва 3% от анкетираните не знаят, че вирусът се предава най-често по полов път. 86% пък знаят правилно, че презервативът е най-надеждното средство за предпазване, както от нежелана бременност, така и от болести, предавани по полов път, включително ХИВ/СПИН.

От анализа и интерпретацията на данните от проучването се установи добро ниво на здравни знания и нагласи за здравословно сексуално поведение.

Като обобщение се налага мнението, че е необходимо да се допълнят някои дефицити по проучваната тема ХИВ/СПИН / начини на предаване и заразяване, устойчивост на вируса в условията на външната среда, видове и честота на ППИ и др./ , като се подобри работата по дейности свързани със сексуалното, здравно възпитание на учениците от изследваната прицелна група. Това следва да стане, чрез подобряване на екипната работа провеждана от специалисти, обслужващи учениците /медицински специалисти, биолози, педагози, педагогически съветници, психолози, лекари и др. партньори работещи по проблема/.

И през 2020 г. ще продължи работата в Бургас и региона за идентификация на дефицити в знанията, уменията и нагласите по темата „ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции“, което ще се извърши от Дирекция ”Профилактика на болестите и промоция на здравето”, като част от общата здравна стратегия насочена към младите хора. 
 

Коментари

Още от последните новини