Половината предприятия в България не са наемали нови хора вече 4 години

Половината предприятия в България не са наемали нови хора вече 4 години - E-Burgas.com

Почти половината от действително работещите предприятия у нас – 48,7%, не са наемали хора през периода от 2012 г. до 2016 г. Това показва изследване на Националния статистически институт (НСИ). На практика това означава, че 169 625 от компаниите не са си търсили работници през разглеждания период. На второ място в изследването са предприятията наели до четири човека, а най-нисък е делът на тези наели повече от десет души. Новите предприятия за изследвания четири години е 12,2% от всички работещи компании у нас. Най-много от новите дружества са възникнали в сектор търговия, а най-малко в добивната промишленост. Интересна е и статистиката, че тенденцията да не се наемат нови хора важи и за новосъздадените фирми. При тях в над 68 на сто въобще не са назначавали служители през разглеждания период.

Националната статистика е изследвала и колко от създадените през 2015 г. предприятия са успели да оцелеят. През първата година от живота си това са над 80 на сто от дружествата, при това предимно такива с над 10 и повече заети. Интересно, че най-висок дял на оцеляващите дружества е от сектор "Транспорт", а най-нисък в сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия".

"С отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия", категорични са от НСИ. Това показват и данните им. Делът на предприятията, които са успели да работят пет години след създаването им е едва 4,7 на сто.

От НСИ изследват и така наречените от тях "умрели предприятия". Последните валидни данни са от 2015 г. заради бавното им закриване и отразяване в статистическите данни. Затворените фирми преди три години са близо 35 000 или 10% от всички активни дружества у нас. Най-много са затворените фирми, занимаващи се с ремонт на автомобили и мотоциклети.

През разглежданата 2015 г. 43,4 на сто от закритите предприятия са класифицирани в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". Най-жизнеспособни са предприятията от сектори - "Добивна промишленост", "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях "умрелите" предприятия са под 1 процент.

 

 

Коментари

Още от последните новини