Покачва се броят на болните от грип в Бургас

Покачва се броят на болните от грип в Бургас - E-Burgas.com

Във връзка с усложнената зимна обстановка на територията на област Бургас и разпространението на остри вирусни инфекции, характерни за зимния сезон, РЗИ-Бургас извършва ежедневен анализ на регистрираните случаи от ОВИ, случаите с усложнения, и заболяемостта от ОРЗ. Резултатите от анализите за последните 7 дни показват:

Плавно се покачва броят на регистрираните случаи от ОРЗ сред населението на областта. Заболяемостта от ОРЗ и грип сред наблюдаваното население достига предепидемични стойности, но все още не са достигнати нива за обявяване на грипна епидемия. Към 11.00 ч на 08.01.2017 г. заболяемостта е 189,14 на 10 000 души население, или регистрирани 384 случая, при наблюдавано население 20302 души за област Бургас.

Броят на заболелите се покачва  по-бавно, за  което причините са комплексни. От една страна –ниските температури, усложнените зимни условия и превантивните мерки за ограничаване контактите при учениците /обявените допълнително за неучебни два дни 05.01. и 06.01.2017 г./, до известна степен способстваха за намаляване темповете на разпространение на ОРЗ.

От друга страна трябва да се има предвид, че рязкото спадане на температурите предизвиква стрес  за организма, намаляват неговите съпротивителни и защитни сили и той става по-податлив на вирусни инфекции, вкл. и на такива, предизвикани от вируси  с по-ниска вирулентност.

Към момента анализите показват, че най-висока е заболяемостта сред децата от 0 до 4 годишна възраст, следвани от заболяемостта при  децата между 5 и 14 годишна възраст. Наблюдаваните случаи при тези възрастови групи показват усложнения в 30% до 40 % от случаите – пневмонии, тежки ларинго-трахеити и трахеобронхити.

Данните за заболяемостта  по възрастови групи показват, че разпространението на ОРЗ е основно сред децата, и то в ученическа възраст.

Най-ниска е заболяемастта  сред населението над 65 годишна възраст.

Изключително ниските температури в края на тази седмица и очакваните ниски температури в началото на следващата седмица, ще доведат до проблеми в адаптивността на хората към променените условия,  което може да се задълбочи, ако допълнително се добавят фактори, обвързани с резките спадове на температурата на атмосферния въздух – невъзможност от достигане на оптимална температурата на въздуха в основните помещения на училища и детски градини, невъзможност от осигуряване на нормални денонощни колебания на температурата в залите за игра, занималните и класните стаи и други.

Тежката зимна обстановка,  комбинирано с увеличаване  времето за престой на децата при необичайно ниски температури, създава рискове от измръзване и нарастване на травматизма.  Продължителното охлаждане на тялото  само по себе си е предпоставка за развитие на ОРЗ.

Описаните фактори и обстоятелства увеличават вероятността от възникване на сериозни рискове за здравето на гражданите, особено на подрастващите, и от настъпване на неблагополучия в индивидуалното и общественото здраве.

Във връзка с гореизложеното РЗИ-Бургас препоръчва дните 09.01.2017 г., 10.01.2017 г., 11.01.2017 г. да бъдат обявени за неучебни за училищата на всички общини на територията на област Бургас.

Коментари

Още от последните новини