По проект: Дронове и облачна система събират данни за състоянието на екосистемата в „Странджа“

По проект: Дронове и облачна система събират данни за състоянието на екосистемата в „Странджа“ - E-Burgas.com

Екип от учени ще ръководи изследователската дейност от специално изграден център в крайморския град Ахтопол

Водещи научно изследователски организации в областта на Екологията от България Румъния, Армения и Грузия обединиха усилията си в изпълнението на одобрения за финансиране проект “BSB Eco Monitoring - Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн“. Асоциацията за култура, технологии, образование и развитие - Пловдивски университет - Странджа, АKTORPUS, основана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, е водещ партньор по проекта.

Заделеното финансиране по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ е в размер на 1 000 000 Евро. Изпълнението на проекта стартира през юни 2020 г. и ще продължи до юни 2022 г. Изследователските екипи с представители от четирите организации партньори вече са създадени и работят активно по научноизследователските задачи. Изпълнението на заложените дейности се движи в сроковете предвидени в графика за реализиране на научната програма.

Водещите цели на проекта са ориентирани към подобряване на дългосрочното трансгранично сътрудничество, развитие на информационния и изследователския капацитет за справяне с промените в екосистемите и мониторинга на биологичното разнообразие. За реализирането им ще бъде създаден Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда и изследване на екологичното състояние на местните екосистеми и акваторията на Черно море в защитени територии от четирите партниращи си страни. Природни паркове, обект на изследване и мониторинг, са Природен парк Странджа, България, Биорезерват „Делтата на Дунав”, Румъния, Национален парк Дилиджан, Армения и Част от защитените територии в Грузия.

Центърът, изграден по проекта, ще се оформи като основа за сътрудничество между учени, изследователи, местните институции, екологични общности и експерти от четирите страни. Те ще разработват общи подходи, методологии и модели за отговорно използване и опазване на природните ресурси. Със средства по проекта, центърът ще бъдат оборудван с всички необходими съвременни съоръжения, апаратура и системи за информация, които дават данни за екологичното състояние на природните екосистеми в набелязаните защитени територии.

Амбициозните задачи набелязани за изпълнение по проекта включват и разработването на методология за съвместен мониторинг на естествените местообитания и инвазивните видове в обхванатите територии. Предвижда се внедряването на онлайн система за наблюдение на околната среда, която ще интегрира данните от измерванията и ще служи като платформа за разпространение на събраната информация. В хода на проекта ще бъде приложена и специфична технология за наблюдение на околната среда с дронове и отдалечено измерване и мониторинг на качеството на речната вода и атмосферния въздух, както и уеб базирана облачна услуга за автоматично събиране на данни и видео съдържание от безжични сензорни мрежи. Ще бъде създадена и интелигентна платформа за събиране, обработка и анализ на съвместими данни за състоянието на околната среда в набелязаните територии.

В рамките на проекта се предвижда още и провеждането на различни инициативи, свързани с опазването на природата и възпитание на отговорно поведение от страна местните общности. Проектът ще надгради и съществуващия капацитет за изследване и мониторинг на местните екосистеми, добавяйки нови данни и информация за екологичното състояние и проблемите на околната среда, развитието и опазването на речните и морски екосистеми.

Изграждането на подобен център ще бъде от изключително значение за опазването на природата и устойчивото развитие на района на Черно море. Проектът кореспондира с дългосрочната стратегия на Европейския съюз за насърчаване опазването на околната среда и биологичното разнообразие, подкрепа на устойчивото развитие и изграждането на екологосъобразната инфраструктура, чрез най-подходящата комбинация от изследователски, икономически, културни и социални мерки.

Коментари

Още от последните новини