Петрол АД на печалба през миналата година

Петрол АД на печалба през миналата година - E-Burgas.com
benzinostanciq petrol poda Дружеството Петрол АД е реализирало печалба за 2013г., в размер на 4 352 хил. лв. Общите приходи в края на 2013г. са 642634 хил. лв., което е с 0.59 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 1.32 % спрямо предходния период до 632973 хил.лв. Нетните приходи от продажби за изминалата година са са в размер на 588340 хил.лв. и представляват 91.55% от общите приходи. Спрямо 2012 година те се увеличават с 1.99 %. Към 31 декември 2013г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.04лв. Данните са от одитираният Баланс/Отчет на дружеството за 2013г. Собственият капитал на дружеството в края на периода е 375255 хил. лв. , като спрямо 2012г. се е увеличил с 1.17 %. money.bg
Коментари

Още от последните новини